Mgr. Denisa Fryčová

Bachelor's thesis

Les personnages dans les contes de Guy de Maupassant

The characters of Guy de Maupassant short stories
Abstract:
Bachelor thesis "Les personnages dans les contes de Guy de Maupassant" deals with the main characters analysis of the Guy de Maupassant´s stories. Three stories whose main characters are women facing an uneasy fate were chosen. This thesis examines and comapres the behaviour of the three heroines in certain situations and gives description of the Guy de Maupassant´s women in general.
Abstract:
Bakalářská práce "Les personnages dans les contes de Guy de Maupassant" se věnuje analýze hlavních postav z povídek Guy de Maupassanta. Pro tuto práci byly vybrány tři povídky, jejichž hlavní postavou je žena, která čelí nelehkému životnímu osudu. Práce analyzuje a srovnává chování všech tří hrdinek v dané situaci a charakterizuje ženu obecně v povídkách G. de Maupassanta.
 
 
Language used: French
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2009
  • Supervisor: doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta