Petr SENTENSKÝ

Bakalářská práce

"Stephen Kingův "Běh o Život" jako kritika společnosti."

"Stephen King's "The Running Man" as social critique."
Abstract:
This thesis aims to analyse Stephen King's dystopian novel The Running Man, and study and depict how contemporary pop culture influenced this work. The novel was first published in 1982 under the pseudonym Richard Bachman. This thesis tries to prove how King depicted justified fear of mass media and will suggest that he at least partly predicted the evolution of pop culture in the real world. The main …více
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je analyzovat dystopický román Stephena Kinga The Running Man, a studovat a popsat, jak současná popkultura ovlivnila jeho dílo. Román byl poprvé vydán v roce 1982 pod pseudonymem Richard Bachman. Tato práce se snaží dokázat, jak King vyobrazil oprávněný strach z masmédií, a naznačit, že alespoň částečně předpověděl vývoj popkultury v reálném světě. Hlavní důraz je kladen …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 8. 2023
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jan Čapek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SENTENSKÝ, Petr. "Stephen Kingův "Běh o Život" jako kritika společnosti.". Ústí nad Labem, 2023. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Anglický jazyk a literatura (jednooborové)

Práce na příbuzné téma