Mgr. Radka Horníčková

Master's thesis

Dětské pojetí smrti a jeho využití ve výuce

Children' s Conceptions of Death
Abstract:
Diplomová práce Dětské pojetí smrti a jeho využití ve výuce se zabývá představami žáků primárního stupně základních škol o smrti. Uvádí několik zahraničních studií na toto téma, dále pak popisuje faktory ovlivňující dětské koncepty smrti a věnuje se i samotné výuce na školách primárního stupně ve spojitosti s ochranou života a zdraví. Ve výzkumné části zjišťuje, pomocí několika výzkumných metod, dětské …more
Abstract:
This Master Thesis "The understanding of death and its application in teaching children" deals with childrens understanding of death in basic school. It shows several international analysis and studies dealing with this topic, furthermore it despcribes factors, which affect childrens death concepts and also attends to the education in basic schools in connection with their health and life protection …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2014
  • Supervisor: PhDr. Mgr. Iva Žaloudíková, Ph.D.
  • Reader: prof. PhDr. Rudolf Kohoutek, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta