David Viterna

Bakalářská práce

Nástroj pro výkonnostní testování webových služeb

Tool for performance testing of web services
Anotace:
V bakalářské práci se zabývám problematikou performance testů webových serverů, porovnáním dostupných, volně použitelných nástrojů, návrhem vlastního řešení problému, její analýzou a následnou implementací. Výsledný program je naprogramován v jazyce Java a používá jednoduché grafické uživatelské prostředí pro snadnou a rychlou orientaci s možností zobrazení výsledných dat v grafu. Aplikace umožňuje …více
Abstract:
The work deals with the issue of performance tests of web servers, comparing available, free-to-use tools, design their own solution to the problem, its analysis and subsequent implementation. The resulting program is programmed in Java and uses a simple graphical user interface for easy and quick navigation with the option to display the resulting data in a graph. The application allows the user to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2012
  • Vedoucí: Zbyněk Šlajchrt
  • Oponent: Rudolf Pecinovský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/36277