Vendula Vostrejžová

Bakalářská práce

Diskriminace žen na trhu práce

Discrimination of women in the labour market
Anotace:
Bakalářská práce se zabývala diskriminací žen na trhu práce v České republice a opatřeními na podporu harmonizace osobního a rodinného života s prací. V teoretické části práce byly definovány základní pojmy související s diskriminací žen na trhu, genderové segregace trhu práce a rovných příležitostí na trhu práce. V praktické části bakalářské práce byl pomocí dotazníkového šetření proveden průzkum …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the topic of discrimination of women on labour market in Czech Republic and the assertion of tools for supporting harmonization of family life and occupation. The theoretical part of this thesis was focused on characterization of key concepts related to discrimination of women on labour market, gender segregation of labour market and equal opportunities on labour market …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Bc. Ing. Eva Sapáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Mendelova univerzita v Brně

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Regionální rozvoj / Socioekonomický a environmentální rozvoj regionu