Tereza BALÍKOVÁ

Bachelor's thesis

Raná/nastupující dospělost v kontextu zkušenosti s alkoholismem otce

Early adulthood in context with experience of father´s alcohol abuse
Abstract:
Cílem této práce je popsat a analyzovat kroky směřující k dospělému životu u mladého člověka, se zkušeností alkoholové závislosti u otce. Práce se v první části věnuje tématu rodiny, konkrétně komunikaci v rodině, problémům v rodině, dále pak vývoji dítěte od prenatálního období až po ranou dospělost. Následná kapitola pojednává o psychologických a sociálních dopadech alkoholismu na rodinu. Poslední …more
Abstract:
The aim of this work is to describe and analyze steps towards adult life of a young person with experience of alcohol addiction in own father. The first part of the thesis deals with the family theme, namely communication within the family and then the development of the child from the prenatal period to early adult age. The following chapter deals with psychological and social consequences of alcoholism …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 3. 2019

Thesis defence

 • Supervisor: Mgr. Hana Šlechtová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BALÍKOVÁ, Tereza. Raná/nastupující dospělost v kontextu zkušenosti s alkoholismem otce. Olomouc, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Cyrilometodějská teologická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Cyrilometodějská teologická fakulta

Palacký University Olomouc

Sts Cyril and Methodius Faculty of Theology

Bachelor programme / field:
Social Politics and Social Work / Charitable and Social Work

 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses 53t4xv 53t4xv/2
27/3/2019
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
27/3/2019
Marklová, E.
28/3/2019
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.