Jana UHLÍKOVÁ

Bakalářská práce

Dopady změny výpočtu důchodu na počet předčasných důchodů v okrese Jindřichův Hradec

Effects of changes in the calculation of pensions to the number of early retirements in the district Jindřichův Hradec
Anotace:
Cílem této práce bylo zjistit, které dopady parametrických změn, související se změnou zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, v platném znění, měly vliv na počet podaných žádostí o předčasné starobní důchody v okrese Jindřichův Hradec. Podnětem k řešení tohoto problému bylo napadení § 15 zákona 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, který upravuje zjištění výpočtového základu pro stanovení …více
Abstract:
The aim of this thesis was to find out which impacts of the parametric changes, linked to the change of law no. 155/1995 Sb. about pension insurance, as amended, affected the number of applications for early retirement in the Jindřichův Hradec district. The need to solve this problem arose from the questioning of Section 15 of act no. 155/1995 Sb., as amended, regarding social insurance, which governs …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2013
Zveřejnit od: 2. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

UHLÍKOVÁ, Jana. Dopady změny výpočtu důchodu na počet předčasných důchodů v okrese Jindřichův Hradec. Č. Bud., 2013. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 2. 5. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zdravotně sociální fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální práce ve veřejné správě

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 53v32i 53v32i/2
2. 5. 2013
Složky
Soubory
Bulanova, L.
3. 5. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.