Bc. Petra Faktorová

Bakalářská práce

Educational methods applied in teaching English at lower secondary schools to Roma pupils during distance learning

Educational methods applied in teaching English at lower secondary schools to Roma pupils during distance learning
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá porovnáním distanční výuky a běžné výuky u čtyřech romských žáků během školního roku 2020/2021. V této době byli žáci průběžně vzděláváni ve škole či v domácím prostředí na základě rozhodnutí vlády v důsledku uzavření škol. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá romskou menšinou a jejich vztahem k výuce a dále klasifikací výukových …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the comparison of distance learning and proximate learning of four Roma pupils during the 2020-2021 school year when pupils alternated between being educated at school or at home based on the government decisions on closing schools. The work is divided into two parts: the first is the theoretical part followed by the empirical part. The theoretical part presents two …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2021
  • Vedoucí: PhDr. Alena Dobrovolná, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání