Zuzana Švorcová

Diplomová práce

Rozbor podmínek pro udržitelný management nakládání s odpady v Kambodžském království - plasty

Analyzing the conditions for the sustainable management of the waste in the Kingdom of Cambodia - plastics
Anotace:
Tato diplomová práce analyzuje přístup a motivaci mladých lidí V Kambodžském království k nadměrnému používání plastů a vzniklému plastovému odpadu. Plastové znečištění je v současné době velmi aktuální téma a mnoho spotřebitelů se snaží redukovat svůj odpad. Cílem práce je zhodnotit přístup mladých Kambodžanů v otázkách jako je recyklace odpadu, konzumace pitné vody z vodovodu a jejich preference …více
Abstract:
This thesis analyses the approach and motivation of young people in the Kingdom of Cambodia to the excessive use of plastic and the resulting plastic waste. Plastic pollution is currently a very actual issue and many consumers are trying to reduce their waste. The aim of this work is to evaluate the attitude of young Cambodians on issues such as waste recycling, drinking water from the tap and their …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 3. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2019
  • Vedoucí: Oldřich Syrovátka
  • Oponent: Miloslava Hiršová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/75824