Jozef Bubanec

Diplomová práce

Finančná analýza spoločnosti Pivovar Nymburk, s. r. o.

Finanční analýza společnosti Pivovar Nymburk s.r.o.
Anotace:
Cílem této práce je zhodnotit finanční situaci společnosti Pivovar Nymburk, s. r. o., a to využitím metod používaných tradičně v rámci finanční analýzy. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí. První část představuje teoretická část, která dopodrobna popisuje finanční analýzu a její klasické metody. Druhou částí je praktická část, která aplikuje v praxi metody finanční analýzy ve vybraném podniku …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to evaluate the financial situation of the selected company Pivovar Nymburk, s. r. o., using the methods traditionally used in the financial analysis. Thesis is divided into two main parts. The first part is the theoretical part, which describes in detail the financial analysis and its classic methods. The second part is the practical part, which applies in practice …více
Abstract:
Cieľom tejto diplomovej práce je zhodnotiť finančnú situáciu spoločnosti Pivovar Nymburk, s. r. o., a to využitím metód používaných tradične v rámci finančnej analýzy. Práca je rozdelená do dvoch hlavných častí. Prvú časť predstavuje teoretická časť, ktorá dopodrobna popisuje finančnú analýzu a jej klasické metódy. Druhou časťou je praktická časť, ktorá aplikuje v praxi metódy finančnej analýzy vo …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 9. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2018
  • Vedoucí: František Drozen
  • Oponent: Dan Knopp

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/72875