Jozef Bubanec

Master's thesis

Finančná analýza spoločnosti Pivovar Nymburk, s. r. o.

Finanční analýza společnosti Pivovar Nymburk s.r.o.
Abstract:
Cílem této práce je zhodnotit finanční situaci společnosti Pivovar Nymburk, s. r. o., a to využitím metod používaných tradičně v rámci finanční analýzy. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí. První část představuje teoretická část, která dopodrobna popisuje finanční analýzu a její klasické metody. Druhou částí je praktická část, která aplikuje v praxi metody finanční analýzy ve vybraném podniku …more
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to evaluate the financial situation of the selected company Pivovar Nymburk, s. r. o., using the methods traditionally used in the financial analysis. Thesis is divided into two main parts. The first part is the theoretical part, which describes in detail the financial analysis and its classic methods. The second part is the practical part, which applies in practice …more
Abstract:
Cieľom tejto diplomovej práce je zhodnotiť finančnú situáciu spoločnosti Pivovar Nymburk, s. r. o., a to využitím metód používaných tradične v rámci finančnej analýzy. Práca je rozdelená do dvoch hlavných častí. Prvú časť predstavuje teoretická časť, ktorá dopodrobna popisuje finančnú analýzu a jej klasické metódy. Druhou časťou je praktická časť, ktorá aplikuje v praxi metódy finančnej analýzy vo …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 9. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2018
  • Supervisor: František Drozen
  • Reader: Dan Knopp

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/72875