Bc. Charlotte Becherová

Bakalářská práce

Augustiniánská řehole upravená pro ženskou větev řádu podle NK ČR (XVII F 14)

The Augustinian monastic rule modified for female branch of the order on the basis of NK ČR (XVII F 14)
Anotace:
Tato bakalářská diplomová práce se zabývá pozdně středověkým česky psaným literárním konvolutem se signaturou XVII F 14 z fondu Národní knihovny ČR. Konvolut je tvořen Řeholí sv. Augustina a Ustanovením sv. Dominika, kdy obě tyto části jsou upraveny pro ženskou větev řádu. Na kodex je v práci nahlédnuto jak z hlediska analýzy jeho vnitřních a vnějších znaků se zvláštním zřetelem k první části rukopisu …více
Abstract:
The bachelor‘s thesis is concerned with late medieval literary convolution of 2 manuscripts with the signature XVII F 14 from the collection of the National Library of the Czech Republic. The codex is written in czech language and consists of The Augustinian monastic rule and The Establishment of St. Dominic, where both of these parts are modified for a female branch of the order. The manuscript was …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2022
  • Vedoucí: doc. PhDr. Dalibor Havel, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Mgr. Tomáš Černušák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta