Mgr. Ilona Turinská

Bachelor's thesis

Příspěvek na péči – podmínky nároku, řízení

Contribution to Care – Claim Conditions, Procedure
Abstract:
V úvodu předložené práce jsem se zabývala sociálními službami v České republice, jejich charakteristikou a cíli. V následující části jsem věnovala pozornost rozdělení sociálních služeb a dávkám pro osoby se zdravotním postižením, kam je také zařazen příspěvek na péči. Především jsem se soustředila na podmínky vzniku nároku na dávku, určila orgány, které rozhodují o této dávce a podrobně rozebrala průběh …more
Abstract:
In the introduction of the thesis, I dealt with the problem of social services in the Czech Republic, their characteristics and goals. In the following part I paid attention to the distribution of social services and allowances for people with handicaps, among which the contribution to care belongs. I primarily concentrated to the conditions of the development of the claim to an allowance, then I defined …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 5. 2012
  • Supervisor: prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc.
  • Reader: JUDr. Jana Komendová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta