Bc. Michal Kadidlo

Diplomová práce

Strategic Analysis of a Selected Enterprise

Strategická analýza vybraného podniku
Anotace:
Tato diplomová práce hodnotí interní a externí vlivy na společnost THT Polička, s.r.o. mezi lety 2013 a 2017. Nejnovější data pro některé indikátory pochází z roku 2016. Teoretická část práce zahrnuje popis různých metod, které jsou použity pro vyhodnocení v jakém stavu se společnost nachází. Mezi ně patří například PESTEL analýza, Porterova analýza pěti sil, McKinseyho 7s model, analýza konkurence …více
Abstract:
The following diploma thesis evaluates internal and external influences on company THT Polička, s.r.o. between years 2013 and 2017. The latest available data for some indicators were from 2016. Theoretical part of the thesis includes description of various methods used to evaluate company’s situation such as PESTEL analysis, Porter’s Five Forces analysis, McKinsey 7s model, Competitor analysis, SWOT …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Ivana Blažková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Mendelova univerzita v Brně

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Magisterský studijní program / obor:
Regional Development / Socioeconomic and Environmental Development of Regions