Theses 

Strategic Analysis of a Selected Enterprise – Bc. Michal Kadidlo

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mendelova univerzita v Brně

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Magisterský studijní program / obor:
Regional Development / Socioeconomic and Environmental Development of Regions

Bc. Michal Kadidlo

Diplomová práce

Strategic Analysis of a Selected Enterprise

Strategická analýza vybraného podniku

Anotace: Tato diplomová práce hodnotí interní a externí vlivy na společnost THT Polička, s.r.o. mezi lety 2013 a 2017. Nejnovější data pro některé indikátory pochází z roku 2016. Teoretická část práce zahrnuje popis různých metod, které jsou použity pro vyhodnocení v jakém stavu se společnost nachází. Mezi ně patří například PESTEL analýza, Porterova analýza pěti sil, McKinseyho 7s model, analýza konkurence, SWOT analýza nebo finanční analýza.Praktická část práce zahrnuje hodnocení některých z vybraných indikátorů popsaných v teoretické části. V této sekci je vypracována PESTEL analýza pro Českou republiku, Porterova analýza pěti sil, McKinseyho 7s model, SWOT analýza a finanční analýza společnosti.

Abstract: The following diploma thesis evaluates internal and external influences on company THT Polička, s.r.o. between years 2013 and 2017. The latest available data for some indicators were from 2016. Theoretical part of the thesis includes description of various methods used to evaluate company’s situation such as PESTEL analysis, Porter’s Five Forces analysis, McKinsey 7s model, Competitor analysis, SWOT analysis or Financial analysis.Practical part of the thesis includes evaluation of some of the selected indicators which are described in theoretical part. PESTEL analysis of Czech Republic, Porter’s Five Forces analysis, McKinsey 7s model, SWOT analysis and Financial analysis of the company are all conducted in this section.

Klíčová slova: Strategická analýza, Podnikatelské prostředí, Management, Finanční analýza

Keywords: Strategic analysis, Business environment, Management, Financial analysis

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Ivana Blažková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://is.mendelu.cz/zp/61848 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 3. 2019 17:20, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz