Bc. Michal Kadidlo

Master's thesis

Strategic Analysis of a Selected Enterprise

Strategická analýza vybraného podniku
Abstract:
Tato diplomová práce hodnotí interní a externí vlivy na společnost THT Polička, s.r.o. mezi lety 2013 a 2017. Nejnovější data pro některé indikátory pochází z roku 2016. Teoretická část práce zahrnuje popis různých metod, které jsou použity pro vyhodnocení v jakém stavu se společnost nachází. Mezi ně patří například PESTEL analýza, Porterova analýza pěti sil, McKinseyho 7s model, analýza konkurence …more
Abstract:
The following diploma thesis evaluates internal and external influences on company THT Polička, s.r.o. between years 2013 and 2017. The latest available data for some indicators were from 2016. Theoretical part of the thesis includes description of various methods used to evaluate company’s situation such as PESTEL analysis, Porter’s Five Forces analysis, McKinsey 7s model, Competitor analysis, SWOT …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Ing. Ivana Blažková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Mendel University in Brno

Faculty of Regional Development and International Studies

Master programme / field:
Regional Development / Socioeconomic and Environmental Development of Regions