Bc. Michaela Provazníková, DiS.

Diplomová práce

Střety zájmů ve vybrané organizaci sociálních služeb

Conflicts of interest in the selected organization of social services
Anotace:
Lidská práva a svobody a následné pojetí práv osob s postižením jsou v sociálních službách v souvislosti s jejich ochranou zmiňovány ve velké míře. Hlavním cílem textu této práce je zjistit: „V čem se liší a v čem se podobá pojetí práv a osobních svobod mladých dospělých s těžkým mentálním postižením a autismem pracovníky sociální služby a zákonnými zástupci / opatrovníky?“ Výzkum se zabývá odlišností …více
Abstract:
Human rights and freedoms and consequent approach to disabled individual's rights are being quite frequently mentioned namely in relation to their protection. Main scope of this work is to discover "How much does the approach of social services employees and legal representatives/caretakers differ and how far is it getting close in the area of personal rights of heavily mentally disabled and autistic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2015
  • Vedoucí: prof. PhDr. Libor Musil, CSc., Mgr. et Mgr. Lenka Kříčková
  • Oponent: Dipl.-Theol. Univ. Stanislava Ševčíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií