Bc. Lucie Kopečná

Bakalářská práce

Kriminalita mládeže

Delinquency of youth
Anotace:
V bakalářské práci se autorka zabývá problematikou kriminality mládeže. Výzkum byl prováděn dotazníkovou metodou. Z vyplněných dotazníků byla stanovena jednotlivá kritéria, která byla vyhodnocena. Jednalo se o kritérium užívání tabákových výrobků, alkoholismus, drogová problematika, gemblerství a protiprávní jednání. Výsledkem je zjištění, v jakém množství se patologické jevy u těchto osob vyskytují …více
Abstract:
The author is dealing with problems of deliquency of youth people in this bachelor dissertation. Research was done by questionaire method. Individual criterions was make out from panelled questionaire and evaluated. It was about usage tobacco products, alcoholism, drugs problems, gamble and irregular act. The result of establishement is, how many young people have big problems thanks to using tobacco …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 5. 2008
  • Vedoucí: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Dagmar Přinosilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování