Bc. Ester Železňáková

Diplomová práce

Vícenásobná a kanonická korelační analýza v systémech STATISTICA a R

Multiple and canonical correlation analysis in STATISTICA and R
Abstract:
The thesis studies multidimensional correlation analysis with an emphasis on practical application of particular methods. The work is divided into six chapters. The first four chapters describe multidimensional distribution, principles and dependence measures of multiple, partial and canonical correlation analysis. The measures are basis for statistical independence testing in multidimensional data …více
Abstract:
Diplomová práce se věnuje vícerozměrné korelační analýze s důrazem na praktickou aplikaci vybraných metod. Práce je rozdělena do šesti kapitol, z nichž první čtyři popisují vícerozměrné rozdělení, principy a míry závislosti vícenásobné, parciální a kanonické korelační analýzy, které vedou k statistickým testům nezávislosti ve vícerozměrných datech. Problematika testování nezávislosti tvoří obsah posledních …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2019
  • Vedoucí: RNDr. Marie Budíková, Dr.
  • Oponent: doc. PaedDr. RNDr. Stanislav Katina, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Matematika / Statistika a analýza dat

Práce na příbuzné téma