Zuzana BURDOVÁ

Diplomová práce

Rozpor zákona č. 321/2016 Sb., o prokazování původu majetku, s Listinou základních práv a svobod a Evropskou Úmluvou

Conflict of the Act No. 321/2016 Coll. on proving the origin of the property, with the Charter of Fundamental Rights and Freedoms and the European Convention
Anotace:
Diplomová práce rozebírá nově přijatou právní úpravu zákona č. 321/2016 Sb. kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku. Hlavní hypotézou diplomové práce je, že zákon o prokazování původu majetku není ústavně-konformní, neboť je v rozporu s některými ústavními principy chráněnými jak Ústavou ČR, Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod, tak Listinou základních …více
Abstract:
The thesis deals with the newly adopted legal regulation of Act No. 321/2016 Coll., which amends certain laws in relation to proof of the origin of estate. The main hypothesis of the thesis is that the Act on the Proof of the Origin of Estate is not in conformity with some constitutional principles protected by the Constitution of the Czech Republic, the Charter of Fundamental Rights and Freedoms and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2019

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: JUDr. Maxim Tomoszek, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BURDOVÁ, Zuzana. Rozpor zákona č. 321/2016 Sb., o prokazování původu majetku, s Listinou základních práv a svobod a Evropskou Úmluvou. Olomouc, 2019. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Právnická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Právnická fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 54p5ea 54p5ea/2
29. 3. 2019
Složky
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.