Mgr. Bc. Helena Profantová

Bakalářská práce

Věci veřejné v rámci konceptu „politická strana - obchodní firma“

The business firm model of party organization in case of Public Affairs
Anotace:
V českém politickém prostředí se na celorepublikové úrovni objevila v roce 2010 nová politická strana. Věci veřejné vypadaly, mluvily a působily jinak než ostatní politické subjekty. Tato práce je rozdělena na dva větší celky. V části teoretické budou analyzovány charakteristické znaky konceptu strana-obchodní firma, který vytvořili Hopkin a Paolucci v roce 1999. Ta obsahuje především přiblížení si …více
Abstract:
A new political party Public Affairs has appeared in the Czech political arena on the national level since 2010. It looked, spoke and acted differently than other political parties. This thesis is divided into two major parts. The theoretical part will analyze the characteristics of the business firm model of the party which was created by Hopkin and Paolucci in the year 1999. It mainly contains an …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 1. 2013
  • Vedoucí: prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Gongala

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Politologie