Bc. Martina Školoudová

Bachelor's thesis

Obec jako poskytovatel sociální péče

Municipality as a provider of social care
Anotácia:
Práce se věnuje pravomocem a možnostem obce jako poskytovatele sociální péče. Je zde objasněno postavení obce v systému veřejné správy. Dále se práce zabývá rozlišením samostatné a přenesené působnosti obce, řeší problematiku statků a jejich členění, otázku veřejných služeb a v neposlední řadě také problematiku sociálních služeb, které mohou obce poskytovat v rámci své samostatné působnosti. V závěru …viac
Abstract:
The thesis deals with powers and possibilities of a municipality as a provider of social care. There is explained the position of the municipality in the system of public administration. The thesis deals with a autonomous and delegated competence of municipalities, solves the problem of goods and their classification and last but not least the question of social services that municipalities can provide …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2012
  • Vedúci: JUDr. Martin Šmíd, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Školoudová, Martina. Obec jako poskytovatel sociální péče. Pardubice, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní