Theses 

Larp produkt cestovního ruchu – David Račak

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika cestovního ruchu

David Račak

Bakalářská práce

Larp produkt cestovního ruchu

Larp Product of Tourism

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá LARPem (Live Action Role Playing) jako potencionálním produktem cestovního ruchu. Teoretická část popisuje LARP, základní členění LARPu, prvky LARPu a základní pojmy spojené s tímto tématem. Praktická část je zaměřena na možnosti využití LARPu v praxi a zkušenosti v zahraničí, zejména v severských zemích. Na konci této sekce jsou uvedeny výsledky dotazníkového šetření, které se zabývá vztahem veřejnosti k LARPu

Abstract: This bachelor's thesis pursues LARP (Live Action Role Playing) as a potentional product of tourism. Its theoretical section describes LARP, its structure, elements and clarifies the basic terms connected to this topic. Practical section is focused on possible ulization of LARP in practice and experiences abroad, specially in nordic countries. The results of a questionnaire survey are in the end of this section, and it engages the relation between LARP and the general public.

Klíčová slova: LARP, prvky LARPu, severské LARPy, historie LARPu, využití LARPu, produkt cestovního ruchu, zážitkový cestovní ruch

Keywords: LARP, elements of LARP, nordic LARP, history of LARP, ulization LARP, product of tourism, experience tourism

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2013
  • Vedoucí: Zuzana Stefanovová
  • Oponent: Karel Špatenka

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 2. 2019 08:31, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz