Mgr. Ester Danelová

Advanced ('rigorózní') thesis

Model vývoje psychoterapeutů směrem k integraci v psychoterapii: Utváření osobního terapeutického přístupu

Psychotherapist Development Towards Psychotherapy Integration: Forming a Personal Therapeutic Approach
Abstract:
Práce se zabývá tématem vývoje psychoterapeutů směrem k integraci v psychoterapii. Její teoretická část se zaměřuje na témata integrace v psychoterapii (historie integrativního hnutí, formy integrace, klady a limity integrativní pozice, aj.) a profesního vývoje psychoterapeutů (proměnné, stádia a témata vývoje psychoterapeutů, volba teoretické orientace a vývoj psychoterapeutů směrem k integraci v …more
Abstract:
The presented thesis concerns the topic of psychotherapist professional development towards psychotherapy integration. Its theoretical part focuses on psychotherapy integration (history of integrationist movement, forms of integration, strengths and limitations of integrative position etc.) and psychotherapist professional development (variables, stages and topics of psychotherapist development, choice …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 9. 2012
  • Supervisor: prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D.
  • Reader: prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc., PhDr. Hana Smitková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií