Bc. Lucie VALEŠOVÁ

Diplomová práce

Metody a nástroje měření a řízení výkonnosti podniku a jejich využití v podnikové praxi

Methods and tools of measurement and the management of a company performance and their use in business practice
Anotace:
Předložená diplomová práce se věnuje měření a řízení výkonnosti ve vybraném podniku. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je blíže popsán význam pojmu měření a řízení výkonnosti podniku. Dále jsou v rámci této části práce představeny tradiční a moderní ukazatele, finanční a strategická analýza. Praktická část se zabývá představením vybrané společnosti KERAMIKA SOUKUP …více
Abstract:
The diploma thesis deals with measurement and performance management in a selected company. The thesis is divided into a theoretical and practical part. The theoretical part describes the importance of the concept of measuring and managing the performance of a company. Furthermore, traditional and modern indicators as well as financial and strategic analysis are presented. The practical part deals …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Prof. Ing. Lilia Dvořáková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VALEŠOVÁ, Lucie. Metody a nástroje měření a řízení výkonnosti podniku a jejich využití v podnikové praxi. Plzeň, 2019. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/