Bc. Branislav Mišura

Bakalářská práce

Acquisition of Language Through Commercial Offline and Online Video Games

Acquisition of Language Through Commercial Offline and Online Video Games
Anotace:
Hlavním tématem této práce je motivace a jazyková akvizice v učení se jazyků prostřednictvím videoher. Cílem je ukázat, že osvojování jazyka prostřednictvím online a offline komerčních videoher se dejě prostřednictvím asociativního učení a opakování, jakož i prostřednictvím kombinace faktorů podporujícich motivaci a jazykových systému využívajících herní mechaniky. Práce začíná nástinem toho, jaký …více
Abstract:
The main theme of this thesis is motivation and language acquisition in language learning through video games. The aim is to prove that language acquisition through online and offline commercial video games is utilized via associative learning and repetitiveness as well as via the combination of motivational-inducing factors and language-utilizing game mechanics. The thesis begins with an outline of …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: B.A. Nicola Catherine Fořtová, M.A.
  • Oponent: Mgr. Robert Švábenský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura