Bc. Patrik Dohnal

Diplomová práce

Kompozitní disková pružina

Composite Disc Spring
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na návrh kompozitní diskové pružiny. Teoretickým základem bylo seznámení s experimentálními výrobními procesy již vyrobených kompozitních diskových pružin. V teoretické části je proveden rešerše aktuálních technologických pokroků při výrobě kompozitních pružin obecně. Cílem práce je navrhnout kompozitní diskovou pružinu a navrhnout formy pro její výrobu. V praktické části …více
Abstract:
The diploma thesis focuses on the design of a composite disc spring. The theoretical basis was acquaintance with experimental production processes of already produced composite disc springs. The theoretical part is a search of current technological advances in the production of composite springs in general. The aim of the work is to design a composite disc spring and to design molds for its production …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Lukáš Maňas

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Dohnal, Patrik. Kompozitní disková pružina. Zlín, 2020. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe