Mgr. Monika Chmelíková, Ph.D.

Disertační práce

Genetická variabilita endokanabinoidů a její úloha při vzniku obezity

Variability in endocannabinoid system gene and its relation to obesity
Anotace:
Úvod: Obezita a metabolický syndrom patří mezi onemocnění s jasnou genetickou determinací. Byla popsána řada kandidátních genů, které jsou ve vazbě na složky metabolického syndromu, jako je inzulinová rezistence, diabetes mellitus 2. typu, obezita, dyslipidémie a hypertenze. Na úrovni endokanabinoidního systému byla pozornost věnována zejména genetické variabilitě endokanabinoidních receptorů a enzymu …více
Abstract:
Background: Increasing evidence suggests there is genetic basis for obesity and metabolic syndrome. There are some candidate genes affecting body weight, fat distribution, lipolysis, insulin resistence and glucose metabolism, that predispose to metabolic syndrome. Endocannabinoid systém is known to play a generalized role in energy homeostasis, food intake and cardiovascular system. It has been proposed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 10. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 3. 2015
  • Vedoucí: prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Fyziologie a patologická fyziologie (čtyřleté) / Fyziologie a patologická fyziologie