Mgr. Vlastimil HUBERT

Bakalářská práce

Kompetence ředitelů základních škol v oblasti time managementu

HEADMASTER OF PRIMARY SCHOOL AND TIME MANAGEMENT COMPETENCY
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje problematice získávání a rozvíjení kompetencí u ředitelů základních škol v oblasti time managementu. Teoretická část je koncipována jako prostředek k seznámení s vývojem oboru time managementu. Popisuje nejčastěji používané a ověřené metody ke stanovování cílů či plánování. Zároveň upozorňuje na chyby a faktory negativně ovlivňující organizaci našeho času a charakterizuje …více
Abstract:
The bachelor thesis focuses on the issue of the competences of primary school directors in the field of time management. The theoretical part is devised as a mean of getting to know the development of the field of time management. It describes the most frequently used and proven methods in order to goal setting and planning. At the same time it points out the errors and factors which negatively affects …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HUBERT, Vlastimil. Kompetence ředitelů základních škol v oblasti time managementu. Ústí nad Labem, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Školský management