Bc. Jarmila MÍKOVÁ

Diplomová práce

Projekt zlepšení využití finančních prostředků pro výkon přenesené působnosti obce Ivanovice na Hané

Project on improvement of utilization of the financial resources for execution of the transposed competence of community Ivanovice na Hané
Anotace:
Předmětem této diplomové práce je zlepšení využití finančních prostředků pro výkon přenesené působnosti obce Ivanovice na Hané. V teoretické části je popisován systém výkonu veřejné správy obcemi v České republice, jejich příjmy a výdaje, zejména se zaměřením na financování přenesené působnosti. Praktická část se zabývá rozborem příjmové a výdajové části rozpočtu města Ivanovice na Hané obecně a zejména …více
Abstract:
The subject of this graduation thesis is improvement of use of the financial resources for execution of the transposed competence of community Ivanovice na Hané. In the theoretic part, the system of execution of public administration by the communities in the Czech Republic, their receipts and expenditures is described, focused especially on financing the transposed competence. The practical part deals …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2007
Identifikátor: 5889

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2007
  • Vedoucí: Ing. Eliška Pastuszková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MÍKOVÁ, Jarmila. Projekt zlepšení využití finančních prostředků pro výkon přenesené působnosti obce Ivanovice na Hané. Zlín, 2007. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 03. 05. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance