Bc. Michaela Uhríková

Master's thesis

Dobrovoľný audit účtovnej závierky ako nástroj kontroly

Dobrovolný audit účetní závěrky jako nástroj kontroly
Abstract:
Předmětem práce je zhodnotit užitečnost metod používaných v souladu s mezinárodními standardami a jejich následná modifikace pro potřeby dobrovolného auditu subjeku, jehož hlavní činností je vlastní výroba softwaru. Práce je rozdělena na dvě hlavní části, v první si stanovuji cíle práce, definuji auditorskou činnost, přiblížuji fáze auditu a jejich specifika. V druhé části budu provádět audit společnosti …more
Abstract:
The aim of this thesis is to assess the usefulness of the methods used in accordan-ce with international standards and their subsequent modification to the needs of the voluntary audit of an entity which specifies on production of software. The work is divided into two main parts, in first I set the work objectives, I characteri-ze the audit activity and audit phases. I will also characterize the specifics …more
Abstract:
Predmetom diplomovej práce je posúdenie využiteľnosti metód používaných v súlade s medzinárodnými štandardami a ich následná modifikácia pre potreby dobrovoľného auditu účtovnej jednotky, ktorej hlavným predmetom činnosti je zákazková výroba softvéru. Práca je rozdelená na dve hlavné časti, v prvej si stano-vím ciele práce, charakterizujem auditnú činnosť, priblížim fázy auditu a špecifiká. V druhej …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 1. 2020

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Mendel University in Brno

Faculty of Business and Economics

Master programme / field:
Economics and Management / Business Economics and Management