BcA. Martina Dobešová, DiS.

Diplomová práce

Jak šel čas v Divadle Jiřího Wolkra - divadlo pro děti a mládež očima pamětníků

As time went on in the theatre Jiří Wolkr - theatre for children and youth the eyes of survivors
Anotace:
Tato diplomová práce „Jak šel čas v Divadle Jiřího Wolkra – divadlo pro děti a mládež očima pamětníků“ se snaží zmapovat celou historii tohoto ve své době ojedinělého divadla pro děti a mládež. Představuje jednotlivé vývojové etapy od prvních tvůrčích impulsů, přes vznik divadla až po jeho zánik. Periodizace vychází podle jednotlivých názvů divadla, dále pak z funkčních období jednotlivých ředitelů …více
Abstract:
This thesis „As time went on in the Theater of Jiří Wolker – theatre for children and youth through the eyes of the old-timers“ are trying to map out the entire history of this in his time a unique theatre for children and youth. Represents the different evolutionary stages from the first creative impulses, through the emergence of the theatre until after his demise. Periodization is based according …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. Mgr. Hana Halberstadt, Mgr. Ivana Kloubková
  • Oponent: doc. MgA. Hana Litterová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/crt5e/