BcA. Martina Dobešová, DiS.

Master's thesis

Jak šel čas v Divadle Jiřího Wolkra - divadlo pro děti a mládež očima pamětníků

As time went on in the theatre Jiří Wolkr - theatre for children and youth the eyes of survivors
Abstract:
Tato diplomová práce „Jak šel čas v Divadle Jiřího Wolkra – divadlo pro děti a mládež očima pamětníků“ se snaží zmapovat celou historii tohoto ve své době ojedinělého divadla pro děti a mládež. Představuje jednotlivé vývojové etapy od prvních tvůrčích impulsů, přes vznik divadla až po jeho zánik. Periodizace vychází podle jednotlivých názvů divadla, dále pak z funkčních období jednotlivých ředitelů …more
Abstract:
This thesis „As time went on in the Theater of Jiří Wolker – theatre for children and youth through the eyes of the old-timers“ are trying to map out the entire history of this in his time a unique theatre for children and youth. Represents the different evolutionary stages from the first creative impulses, through the emergence of the theatre until after his demise. Periodization is based according …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2020
  • Supervisor: doc. Mgr. Hana Halberstadt, Mgr. Ivana Kloubková
  • Reader: doc. MgA. Hana Litterová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/crt5e/

Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno

Faculty of Theatre

Master programme / field:
Dramatic Arts / Dance and movement theater and education