Mgr. Gabriela Mladonická Pavlasová, Ph.D.

Doctoral thesis

Úloha mikroprostředí v rezistenci B-buněčných leukémií a lymfomů na chemo-imuno terapii

The role of microenvironment in the resistence of B-cell leukemia and lymphoma to chemo-immuno therapy
Abstract:
Molekula CD20 je obecný marker exprimovaný na povrchu většiny B-buněčných malignit, což z ní činí vhodný molekulární cíl monoklonálních protilátek (mAbs), jako je rituximab, ofatumumab nebo obinutuzumab. I přes to, že zavedení anti-CD20 mAbs do klinické praxe výrazně zlepšilo prognózu pacientů s maligním onemocněními B-buněk, přesná fyziologická role molekuly CD20 zůstává stále nejasná. Exprese CD20 …more
Abstract:
CD20 is a general B-cell marker expressed on the cell-surface of most B-cell malignancies, which makes it a suitable molecular target for monoclonal antibodies (mAbs) such as rituximab, ofatumumab, or obinutuzumab. Introducing anti-CD20 mAbs into clinical settings improved the outcome of patients with B-cell malignancies, however CD20’s precise physiological role remains unclear. Further, CD20 expression …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 11. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 12. 2019
  • Supervisor: doc. MUDr. Mgr. Marek Mráz, Ph.D.
  • Reader: doc. MUDr. Vít Procházka, Ph.D., MUDr. Martin Šimkovič, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta