Zuzana ŠPIRUTOVÁ

Bakalářská práce

Adsorpce/desorpce iontů těžkých kovů na sírou dopovaný uhlíkatý xerogel

Adsorption/desorption of heavy metal ions on the S-doped carbon xerogel
Anotace:
Tato práce se zabývala testováním sírou dopovaného uhlíkatého xerogelu jako adsorbentu pro odstranění Cu2+, Pb2+, Cd2+ a Zn2+ iontů z vodného prostředí. V předběžných výsledcích byly nejdříve Cu2+ a Pb2+ ionty otestovány pro srovnání na aktivním uhlí, kdy uhlíkatý xerogel projevil lepší adsorpční schopnosti než aktivní uhlí. Byla změřena kinetika adsorpce, kdy adsorpční rovnováha nastala po dvaceti …více
Abstract:
This bachelor thesis deal with testing of sulfur-doped carbon xerogel as an adsorbent for removing of Cu2+ , Pb2+ , Cd2+ and Zn2+ ions from the aqueous media. At first the Cu2+ and Pb2+ ions were tested for comparison on activated carbon, where carbon xerogel showed better adsorption properties than activated carbon. The kinetics of adsorption was measured and adsorption equilibrium occurred after …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠPIRUTOVÁ, Zuzana. Adsorpce/desorpce iontů těžkých kovů na sírou dopovaný uhlíkatý xerogel. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta