Jan Čermák

Diplomová práce

Validace business modelu pomocí procesního rámce Design Sprint

Validation of a business model using the Design Sprint framework
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou aplikace nástrojů a postupů metodologie Lean Startup na konkrétní projekt. V teoretické části je metodologie Lean Startup definována a podrobně jsou popsány její klíčové prvky. Pro pochopení kontextu jsou zmíněny i předcházející přístupy k řízení začínajících projektů. Dále jsou detailně rozpracovány nástroje Lean Canvas a Design Sprint, jejichž aplikace na konkrétní …více
Abstract:
The diploma thesis examines the field of Lean Startup methodology and its application on a specific project. In the theoretical part, the main focus lies on defining the key principles of the Lean Startup methodology. For further context understanding, previous theories of managing starting projects are mentioned and described. The second part of this section is dedicated to comprehensive explanation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2018
  • Vedoucí: Jan Mareš
  • Oponent: Michal Andera

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/75029