Martina Seifertová

Bakalářská práce

Public relations města Postoloprty a využití komunikačních kanálů

Public relations of Postoloprty town and the use of communication channels
Anotace:
Cílem této bakalářské práce bude zjistit, jakým způsobem město Postoloprty Public Relations využívá a jaká je zde uroveň informovanosti a komunikace z hlediska Public Relations. Na základě obsahové analýzy interních materiálů, které byly autorce uvolněny bude popisovat Public Relations města a využívání komunikačních kanálů. Následně bude provedeno dotazníkové šetření, pomocí kterého bude zjišťována …více
Abstract:
The aim of this work will be to find out how Postoloprty town use Public relations and what is the level of awareness and communication in terms of Public Relations. Based on content analysis internal materials, which were provided to the author of this work will be described Public Relations of town and use of communications channels. Then based on questionary survey will be found the level of Public …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Adolf Vodrážka
  • Oponent: Ing. Pavla Varvažovská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace