Theses 

Knihovny společensko-humanitní gesce v Brně: jejich fondy a služby – Mgr. Veronika Chromá

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Veronika Chromá

Bachelor's thesis

Knihovny společensko-humanitní gesce v Brně: jejich fondy a služby

Libraries focused on humanities and social sciences in Brno: their library collections and services

Abstract: Bakalářská diplomová práce „Knihovny společensko-humanitní gesce v Brně: jejich fondy a služby“ se skládá ze tří částí. První část je věnována problematice veřejných a veřejně přístupných knihoven. Ve druhé části je popsán proces výzkumu. Třetí a zároveň stěžejní část této práce přináší informativní soupis brněnských, veřejně přístupných knihoven společensko-humanitní gesce. Soupis obsahuje vedle kontaktních údajů informace o knihovním fondu, poskytovaných službách a technickém vybavení.

Abstract: The bachelor thesis „Libraries focused on humanities and social sciences in Brno: their library collections and services“ consists of three parts. The first part is dedicated to an issue of public libraries and libraries open to the public. The second part describes the research process. The third and main part of this thesis contains an informative list of libraries open to the public in Brno that are focused on humanities and social sciences. Besides the contact information, the list includes information about library collection, information about services provided by these libraries and information about technical facilities.

Keywords: knihovny, veřejně přístupné knihovny, odborné knihovny, Brno, humanitní vědy, společenské vědy, přehled knihoven, libraries, libraries open to the public, specialized libraries, humanities, social sciences, list of libraries

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 9. 2013
  • Supervisor: Mgr. Josef Schwarz

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Go to top | Current date and time: 19/5/2019 18:43, Week 20 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz