Mgr. Petr Kuběnský

Bakalářská práce

Přínosy postupů experimentální poezie pro rozvíjení literárních kompetencí

The Contribution of Techniques of Experimental Poetry to the Cultivation of Literary Skills
Anotace:
Tato práce zkoumá možnosti a přínosy využití zadání z oblasti experimentální poezie a avantgardy pro výuku tvůrčího psaní. Zabývá se jak teoretickými aspekty rozvíjení tvořivosti pomocí postupů experimentální poezie, tak i praktickými důsledky pro vedení kurzu. Součástí práce je i zhodnocení výzkumu prováděném na dvou kurzech tvůrčího psaní. Tyto kurzy měly ověřit hypotézy o konkrétních přínosech postupů …více
Abstract:
This bachelor's thesis examines the possibilities and the benefits of utilization of exercitations from the field of experimental poetry and avant-garde for the tuition of creative writing. It deals with the theoretical aspects of the cultivation of creativity using the methods of experimental poetry, as well as with the practical consequences for the conduct of a course. The paper includes an evaluation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2010
  • Vedoucí: doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Český jazyk a literatura