Lukáš Nasli

Bakalářská práce

Příjezdový cestovní ruch ze zemí BRICS

Incoming tourism from BRICS countries
Anotace:
Bakalářská práce na téma ,,Příjezdový cestovní ruch ze zemí BRICS‘ se skládá ze tří částí – teoretické, analytické a návrhové. Teoretická část je zaměřena na obecné vymezení cestovního ruchu, jeho definici, jeho základní charakteristiky, jeho pojmosloví, jak se dělí nebo také jaký je jeho význam. Tato část se však také zabývá charakteristikou hospodářského uskupení BRICS, jak toto uskupení vzniklo …více
Abstract:
Thesis on ,,Inbound tourism from the BRICS’’ consists of three parts - theoretical, analytical and design. The theoretical part is focused on the general definition of tourism, its definition, its basic characteristics, its terminology, how to share and also what is its importance. This section, however, also characterizes the BRICS economic grouping, as this group was created, how did his name or …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 1. 2017
  • Vedoucí: Ing. Pavel Attl, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Monika Klímová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze