Zuzana Binková

Bakalářská práce

Negativní reklama

Negative advertisiment
Anotace:
Tato bakalářská práce řeší problematiku negativní reklamy, tedy takové reklamy, která v nás vyvolává negativní pocity, např. strach, znechucení, pobouření, pocity zoufalství. Cílem této bakalářské práce je posouzení účinnosti takovýchto reklam jakožto prostředku propagace výrobku. V první kapitole je popisován teoretický základ marketingové komunikace vč. reklamy, direct marketingu, sales promotion …více
Abstract:
This bachelor thesis concerns with the issue of negative advertisements, those advertisements which make people feel negative emotions like fear, disgust, outrage or despair. The aim of this bachelor thesis is to evaluate the effectiveness of these advertisements as means of product promotion. In the first chapter is described the theoretical base of marketing communication, including advertisement …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2015
  • Vedoucí: Vladimíra Khelerová
  • Oponent: Zdeněk Vojtíšek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/56196

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod