Barbora Býmová

Bakalářská práce

Copingové strategie u vybraných profesí

Coping Strategies in Selected Professions
Anotace:
Práce se zabývá copingovými strategiemi a zvládáním stresu v profesi hasiče. První část teoretické části se věnuje stresu, stresorům, stresových situacím, zvládacím technikám a obranným mechanismům. Druhá část je zaměřena na problematiku stresu v profesi hasiče. Praktická část je zaměřena na zjištění a porovnání používaných copingových strategií v profesi hasiče.
Abstract:
The thesis deals with coping strategies and coping with stress in the profession of firefighter. The first part of the theoretical part deals with stress, stressors, stress situations, mastering techniques and defense mechanisms. The second part is focused on the issue of stress in the firefighter profession, The practical part is focused on finding useful strategies in the firefighter profession.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Veronika Kavková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Býmová, Barbora. Copingové strategie u vybraných profesí. Uherské Hradiště, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe