Bc. Renata Burďáková

Diplomová práce

Mateřská škola v kontextu podpory zdraví

Nursery school in the context of health promotion
Anotace:
Teoretická část diplomové práce se zabývá předškolním vzděláváním a jeho významem pro rozvoj dítěte. Uvádí cíle, úkoly i typy mateřských škol a věnuje se dítěti předškolního věku i výchovně vzdělávacím potřebám tohoto období. Zmiňuje sociálně pedagogické znaky dnešní mateřské školy a charakterizuje současnou osobnostně orientovanou předškolní výchovu. Popisuje systém kurikulárních dokumentů. Poskytuje …více
Abstract:
The theoretical part of the thesis deals with the pre-school education and its importance for the development of the child. It states objectives, tasks and types of nursery schools and it pays attention to a child of preschool age and educational needs of this period. It mentions socio-pedagogical features of nursery school and it characterizes personality-oriented preschool education. It describes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2014
  • Vedoucí: RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta