Ondřej MAREK

Bakalářská práce

Specifika a limity individuálního plánování v terénních programech pro uživatele drog

Specificities and limits of individual planning in outreach programs for drug users
Anotace:
Bakalářská práce "Specifika a limity individuálního plánování v terénních programech pro uživatele drog" se zabývá procesem individuálního plánování v terénních programech pro uživatele drog. Vychází z předpokladu, že proces individuálního plánování je se všemi skupinami, kterými se sociální práce zabývá, specifický a zároveň má své limity. Tato práce zjišťuje specifičnost tohoto procesu a limity, …více
Abstract:
The Thesis "Specificities and limits of individual planning in outreach programs for drug users' deals with the process of individual planning in outreach programs for drug users. It is based on the assumption that the process of individual planning with all the groups, which are engaged in social work, is specific and also has its limits. This thesis investigates the specificity of this process and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 2. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Radka Michelová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MAREK, Ondřej. Specifika a limity individuálního plánování v terénních programech pro uživatele drog. Ústí nad Labem, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická