Ondřej MAREK

Bachelor's thesis

Specifika a limity individuálního plánování v terénních programech pro uživatele drog

Specificities and limits of individual planning in outreach programs for drug users
Abstract:
Bakalářská práce "Specifika a limity individuálního plánování v terénních programech pro uživatele drog" se zabývá procesem individuálního plánování v terénních programech pro uživatele drog. Vychází z předpokladu, že proces individuálního plánování je se všemi skupinami, kterými se sociální práce zabývá, specifický a zároveň má své limity. Tato práce zjišťuje specifičnost tohoto procesu a limity, …more
Abstract:
The Thesis "Specificities and limits of individual planning in outreach programs for drug users' deals with the process of individual planning in outreach programs for drug users. It is based on the assumption that the process of individual planning with all the groups, which are engaged in social work, is specific and also has its limits. This thesis investigates the specificity of this process and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 2. 2013
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Radka Michelová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MAREK, Ondřej. Specifika a limity individuálního plánování v terénních programech pro uživatele drog. Ústí nad Labem, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická