Hana Poštulková

Diplomová práce

Měření spokojenosti uživatelů s learning management systémem

User Satisfaction Measurement with Learning Management System
Anotace:
Téma mé práce je měření spokojenosti uživatelů s learning management systémem. Zaměřuji se na LMS MOODLE a Ekonomickou fakultu VŠB-TUO. Cílem mé diplomové práce bylo změření spokojenosti uživatelů s vlastnostmi LMS systému, dále zjištění, jak jsou tyto vlastnosti pro uživatele významné. Také mne zajímalo, jak jsou uživatelé spokojeni s faktory poskytovaných služeb a jak jsou pro ně tyto faktory důležité …více
Abstract:
The theme of my work is to measure user satisfaction with the learning management system. I focus on the LMS Moodle Faculty of Economics VŠB-TUO. The aim of this thesis is to measure user satisfaction with the characteristics of the LMS system, then determine how these properties are relevant to users. Also, I wonder how the users are satisfied with the factors of service and how are these factors …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2011
  • Vedoucí: Tereza Navrátilová
  • Oponent: Martina Gecíková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava