Bc. et Bc. Michaela Zapletalová

Diplomová práce

Od sebe ven: Etnografie indického festivalu divadla utlačovaných

Out of oneself: Ethnography of the Indian festival of the Theatre of the Oppressed
Anotace:
Diplomová práce ‚Od sebe ven: Etnografie indického festivalu divadla utlačovaných‘ předkládá etnografickou zprávu o účasti na festivalu divadla utlačovaných. Ve zprávě jsou zachycena teoretická východiska autorky ve vztahu k sociální pedagogice, divadlu utlačovaných a současné společnosti. Dále pak podrobně popisuje průběh festivalu pohledem autorky, následovaný analýzou dokumentace festivalu a oddělenou …více
Abstract:
The master thesis ‚Out of oneself: Ethnography of the Indian Festival of the Theatre of the Oppressed´ brings ethnographic report about participation in the Festival of the Theatre of the Oppressed. The thesis captures theoretical backgrounds connected to Social Education, Theatre of the Oppressed and contemporary society. Further it describes in detail the process of the Festival of the Theatre of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2014
  • Vedoucí: MgA. Lenka Remsová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. František Trapl

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta