Ing. Jan Renc

Diplomová práce

Stock-flow konzistentní model se zaměřením na trh nemovitostí

Stock-flow consistent (SFC) models focussed on housing market
Anotace:
Cílem diplomové práce je zkonstruovat vlastní Stock-flow konzistentní model, který by zachycoval rostoucí dynamiku cen pozorovanou v posledních letech, resp. během pandemie COVID-19. Model je místo provedení v obecné rovině přizpůsoben tuzemským podmínkám a strukturálně odpovídá stylizovaným faktům o vývoji nejen makroekonomických ukazatelů v ČR. Práce obsahuje rozšířený SFC model detailně zaměřený …více
Abstract:
The purpose of the thesis is to construct a stock-flow consistent model that would capture the rising price dynamics observed in recent years, or during the COVID-19 pandemic. The model is adapted to the domes-tic conditions instead of the general level and structurally corresponds to the stylized facts about the development of not only macroeconomic indicators in the Czech Republic. The thesis includes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2023
  • Vedoucí: Ing. Jan Jonáš, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Marián Suchánek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Matematické a statistické metody v ekonomii / Matematické a statistické metody v ekonomii

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.