Mgr. Michal Rájecký, Ph.D.

Bachelor's thesis

Rozlišení intra- a extracelulární chemiluminiscence fagocytů

Differentiation between intra- and extracellular chemiluminescence of phagocytes
Abstract:
Reaktivní metabolity kyslíku a dusíku (RMKD) produkované fagocyty slouží k likvidaci fagocytovaných patogenů. Protože jsou to velmi reaktivní látky, mohou způsobovat poškození vlastních tkání. Proto je důležité dokázat odlišit intracelulární produkci RMKD nutnou ke zničení patogenů od extracelulární produkce, která může vést k poškození vlastních tkání. Mezi velice citlivé a současně levné metody detekce …more
Abstract:
Reactive oxygen and nitrogen species (RONS) produced by phagocytes serve as microbicidal agents against phagocytosed pathogens. Since they are very reactive, they could damage organisms‘ own tissues. Therefore it is important to distinguish between microbicidal intracellular and tissue damaging extracellular production of RONS in whole blood. One of sensitive and cheap methods of RONS detection is …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 5. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2009
  • Supervisor: RNDr. Milan Číž, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta