BcA. Milan Mrázek, DiS.

Master's thesis

1. Teoretická část: Janusz Kaminski a divácký film 2. Praktická část: Nebezpečí klidu - hraný film, cca 20 min, kamera

1. Theoretical Part: Janusz Kaminski and Mainstream Films 2. Practical Part: Risk of Peace - short film, approx. 20 mins., film photography
Anotácia:
Tato diplomová práce pojednává o polském kameramanovi Januszi Kaminskim. Zaměřuje se převážně na jeho profesní kariéru propojenou se Stevenem Spielbergem, zástupcem mainstreamové hollywoodské tvorby.
Abstract:
This master´s thesis deals with the Polish cinematographer Janusz Kaminski. It is focused on his professional career connected with Steven Spielberg who is the representative of mainstream Hollywood production.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2015
Zverejniť od: 12. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: doc. Mgr. Juraj Fandli

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Mrázek, Milan. 1. Teoretická část: Janusz Kaminski a divácký film 2. Praktická část: Nebezpečí klidu - hraný film, cca 20 min, kamera. Zlín, 2015. diplomová práce (MgA.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 12.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 12. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Multimedia Communications

Master programme / odbor:
Theory and Practice of Audiovisual Arts / Audiovisual Arts - Film Photography

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.